top of page

Projecte "La pell del riu"

"I les roques immòbils al riu,
abraçades per l'aigua,
cristalina com una certesa infinita.

Roques llepades, abans afilades,
les torna suaus i tendres,
poderosament dòcils enmig del riu."

(Treball en procés de creació, investigació i experimentació)

                                                                                                                         Projecte 2021 - en procés                                    

bottom of page